Familie Frank 
ca.  1751- 1950
Mijn zoektocht  naar de stamvader van de huidige frank familie ligt nu in het jaar 1751.

 Een zekere Hindrik Franken trouwt in Groningen op 28 september 1751 met Grietje Everts Bonecamp geboren te Holwierde .Hindrik is geboren in Immenrode Duitsland . HIj is Soldaat onder de compagnie van de luitenaat generaal Grovensteins. En gelegerd in Groningen. Hindrik en Grietje erkennen hun zoon Evert bij hun huwelijk  (genoemd naar de vader van Grietje ) geboren op 18 maart 1751 achter de mure tussen Ebbingerstraat en Boteringenstraat.  

Evert duikt weer op in 1774 als hij in Nijmegen trouwt op 17 juli met Elisabeth van de Pauwert . Evert is net als zijn vader soldaat, musketier in het 2e bataljon van 2e regiment Oranje-Nassau.
Ze verhuizen schijnbaar naar Maastricht want in Maart 1777 word hun zoon Heinrich Philip Christiaan geboren , op 18 maart wordt hij evangelisch luthers gedoopt. In  april 1779 wordt Johan Lodewijk geboren en op 2 april E.L gedoopt. 3e zoon Johan Jacob wordt geboren in augustus 1882 en gedoopt op 5 augustus . Op 20 augustus 1782 overleed Johan Jacob al, 15 dagen oud. Zeer waarschijnlijk verhuist de familie Frank vanuit Maastricht naar Oudewater (Utrecht)In juni 1787 word daar hun dochter Everdina Elisabeth geboren . Binnen de Nederduitsche gereformeerde gemeente wordt 
Everdina gedoopt op 20 juni 1787. Er was in oudewater toentertijd een legerplaats , vandaar dan mogelijk deze verhuizing.
In Deventer overlijd Evert  Frank op 30 december 1796 .Was getrouwd en had 1 kind.


​Zoon Johan Lodewijk Frank ging in ondertrouw met Jansje Halma op 8 maart 1806 te Delft. Johan woonde toen in de Choorstraat te delft.
Van Johan is verder niet veel meer bekend , op 31 mei 1806, 2 maanden na hun huwelijk wordt hun zoon Evert Hendrikus geboren te Haarlem, Jannetje woonde en was geboren in Haarlem dus mogelijkerwijs zijn ze bij familie van haar gaan wonen.
Op 4 juni wordt Evert Hendrikus gedoopt in de Nederduitsche Gereformeerde gemeente binnen Haarlem.
Johan overlijd te 's-Gravenhage op vier januari 1810  nog geen vier jaar na zijn huwelijk.
Johan Lodewijk Frank is hoogstwaarschijnlijk erg jong gestorven aangezien hij ten tijde van trouwen omschreven staat als jonge man en soldaat. In maart bevalt Jansje van zoon Jacobus, 2 maanden na Johans dood. Jacobus wordt gedoopt op 11 maart , hij overlijdt 3 maanden oud op 21 juni , aan koortsen op de Bakenessegracht te Haarlem.

Evert Hendrikus duikt weer in de boeken op in 1824 te Amsterdam als hij wil trouwen met 
Maria Magdalena Pronk  allebei zijn ze dan pas 18 jaren oud.
Maria had op 9 juni 1824  een zoon gekregen Johan Lodewijk (vernoemd naar zijn grootvader) , aangezien deze voor hun huwelijk geboren is , het huwelijk werd gesloten
op 30 juni 1824 ,(ondertrouw donderdag 3 juni 1824) moesten zij verklaren deze bij elkander te hebben verwekt  en bij dezen te echten. (aldus de huwelijksverklaring waaruit dit geciteerd is)
Evert was ten tijde van zijn huwelijk wijnkopersknecht, zijn vrouw Maria had geen beroep, 
de moeder van Evert , Jansje Halma was ten tijde van het huwelijk van haar zoon winkelierster en woonde in Amsterdam in de Binnen Bantammerstraat nr. 7 
Evert woonde tot die tijd bij zijn moeder, zijn vrouw M.M. Pronk woonde tot haar huwelijk bij haar ouders een paar deuren verder op nr. 25 .
Ze kregen minstens 7 kinderen waaronder mijn voorvader Willem Frederik welke op 9  maart 1842 geboren is in de Kleine Oostenburgerstaat 1 te Amsterdam.
Evert Hendrikus mocht ook al niet te oud worden hij werd net geen 38 jaar oud ,op 4 juni 1844 overleed hij aan de griep, hij was toen schildersknecht en woonde in de Oostenburger voorstraat , zijn zwager Dirk Pronk (toen 25 jr. oud en zonder beroep) kwam Evert Hendrikus opgeven als overleden.
Daarna ging het niet zo geweldig met het gezin Frank , moeder had het erg arm met al die kinderen, man overleden en ook nog een dochter , Johanna Louisa welke twee jaar oud was.
In  een archief van de "huiszittenhuizen" (deze zgn huiszittenhuizen waren belast met de zorg 
voor de Amsterdamse armen die niet in een tehuis maar in een eigen huis woonden, deze armen werden zomers en s'winters bedeeld vanuit centrale uitdelingskantoren de huiszittenhuizen) kwam ik ook het gezin Frank tegen , hun kregen tot en met de zomer van 1848 armenzorg, en ook medicinale hulp waarschijnlijk in 1844 voor Evert Hendrikus en voor hun jongste dochter Johanna Louisa.

Van de zeven kinderen is mijn voorouder ,Willem Frederik Frank (09-03-1842).
Zijn vrouw Cornelia Thomasz. is geboren in Den Helder en Willem Frederik was bij de marine gelegen  ,het is goed mogelijk dat ze elkaar hebben leren kennen in Den-Helder.
In ieder geval zijn ze getrouwd op 5 -12 -1867 in Den Helder. Opvallend detail is dat Willem Frederik zelf niet aanwezig was op zijn trouwen. WF was matroos op het stoomschip hertog adolf van nassau. Hij was eind oktober 1867 vertrokken voor een buitenlandse zeereis naar waarschijnlijk Genua . Maar aangezien Cornelia zwanger was geworden in oktober moest er getrouwd worden. Evert Hendrikus (1831) de oudere broer van Willem F. was speciale gemachtigde voor Willem. Na zijn huwelijk is hij zeer waarschijnlijk niet lang meer als zeeman werkzaam geweest . Bij de geboorte van dochter Maria Magdalena in juli 1868 was zijn beroep takelaar.   Na wat jaren in Helder en Sloten gewoond te hebben kwamen ze in Amsterdam wonen,circa 1880/8 , 
Willem en Cornelia kregen op zijn minst 11 kinderen 4 zoons en 7 dochters tussen 1868 en 1892
Ze woonden op verschillende huisnummers in de Dirk Hartoghstraat (havengebied)
Willem werd 70 jaar oud en overleed op 8 februari 1913 in Amsterdam om 11.00 u.
Zijn vrouw Cornelia Thomasz overleed in Schoten op 25 december 1924 (een randgemeente van Haarlem) (schoten is inmiddels opgegaan in de gemeente Haarlem.)


Evert Hendrikus het 3e kind van Willem Frederik en Cornelia Thomasz. is mijn overgrootvader, hij werd op 15 -09-1872  geboren in Sloten om 11.00 voormiddags
Zijn beroep ten tijde van zijn huwelijk was varengezel , zijn eerste woning was in de dapperstraat no.70 voor 26-03 1895 , hij ging met zijn vrouw Elisabeth Pauw wonen
in de 2e van swindenstraat in Amterdam Oost no.58, Evert en Elisabeth kregen in totaal 7 kinderen 2 meisjes en 5 jongens waaronder 2 tweelingen
Alleen de 4 zoons werden ouder dan hun eerste levensjaar , waaronder 1 tweeling.
Bertus Frank de jongste, werd geboren op 30 november om 2 uur s'middags in het huis 
in de 2e van swindenstraat 67, de aangifte werd gedaan door de vroedvrouw Wilhelmina 
Wehrbein 31jr. oud ,aangezien Evert Hendrikus door afwezigheid verhinderd was (aldus de geboorteakte) 
Volgens de gegevens van diverse familieleden heeft Evert Hendrikus zijn vrouw verlaten rond 1903 , volgens de gezinskaart werd evert hendrikus , ambsthalve geroyeerd op 7-12-1907
Dit was voor Elisabeth beter zo werd zei officieel weduwvrouw.
De verhalen gingen vroeger in de rondte dat Evert naar Amerika vertrokken is , In een paar krantenartikelen vond ik informatie over Evert. Tot in 1943 spande Elisabeth diverse rechtszaken aan waarvoor Evert zich moest melden . Wat hij nooit gedaan heeft. Wel verklaarde Elisabeth dat Evert in 1903 naar Amerika vertrokken is en dat zij een bericht van hem ontvangen heeft in 1906 en dat hij toen in St Louis verbleef . Hierna heeft ze geen teken van leven meer gehoord van hem. Er is een EH Frank in 1903 aangekomen vanuit Engeland op Ellis Island New York . Het adres waar immigranten zich moesten melden als ze in Amerika aankwamen . Kan niet bewijzen dat het hij het is maar de sporen worden duidelijker ! Bij een volkstelling in Southhampton (engeland) in 1901 op 31 maart , komt zijn naam boven , hij was op een schip, stoomschip Koning Willem 3,  in die haven werkzaam als zeeman . Maar dat was voor zijn verdwijning hij heeft mijn opa Bertus nog verwekt in 1902. 
Elisabeth bleef dus met haar kinderen achter , nam zelfs na het overlijden van haar zus een zoon in huis die enkele jaren bij haar woonde , nog een dochter van haar broer kwam een tijdje bij haar inwonen.
Elisabeth ging op haar oude dag bij haar zoon Willem in wonen die in weesperkarspel op de bijlmeringkade woonde.
Ze overleed in 1948.
Volgens mijn vader was Oma Betje een gezellige vrouw waar hij graag kwam , 
Het verhaal rond haar man Evert wimpelde ze altijd af met een grap.


.